Sedan 1981 arbetar vi inom pappershandeln, och från och med 1997 verkar vi som ett självständigt företag med att förmedla wellpappråvara till kartongfabriker i central-och sydost Europa och de Nordiska länderna. Vi erbjuder också finpapper för den konstnärliga och grafiska branchen.

Vår know-how, erfarenhet och service står till Ert förfogande!