Vår know-how, erfarenhet och service står till Ert förfogande!

REX-trading grundades 1975 i Finland. 1997 omdefinierades företaget och verksamheten förlades till central-Europa, vid Frankfurt am Main i Tyskland. Med stolthet kan vi blicka tillbaka på 15 års erfarenhet av att förmedla Wellpapp-råvara till förpackningsindustrin, såväl i Europa som i de Nordiska länderna.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla företaget. Stor sakkunskap, rationellt och innovativt tänkande är grundpelarna i vår verksamhet liksom vårt omfattande personliga kontaktnätverk.