Wellpappråvara är ett speciellt papper som tillverkas för att är framställa Wellpapp. Det finns två slag av wellpappråvara: liner och fluting.

Flutingen formas i vågor (korrugeras) som sedan limmas ihop med en eller två plana ytkartonger (liners). Det kan finnas flere skikt.
Liner och fluting produceras av färskfiber, returfiber eller av en kombination av dessa.